Aktuell solelsproduktion

Hittills har OTM-installerade anläggningar bidragit med 14,35 GWh till svenska fastigheter och elnätet

Detta medför en Co2-besparing med 5022,5 ton

Detta kompenserar för 3 348 333 mil med bil