Solceller för bostadsrättsföreningar

Gå samman och producera energi

Att bygga ett solcellssystem till en bostadsrättsförening är en bra investering för samtliga boende och höjer dessutom värdet på samtligas lägenhet. Dessutom sänker det driftkostnaderna och kan på sikt neutralisera kostnaden för elen.
PLANERING, UTFÖRANDE, UPPFÖLJNING!
Vi utför en grundlig undersökning av förutsättningarna och önskemålen från er. Därefter utformas ett förslag utifrån gällande regler och föreskrifter. Vi utför hela kedjan med egen personal. Från planering och ansökningar till montage, installation och driftsättning.
DELA ENERGI

PowerShare – energidelning från Ferroamps gör det möjligt för en BRF att dela energi- och effektresurser mellan flera fastigheter via ett lokalt likströmsnät. Genom att dela på de “bästa soltaken” ökar man egenanvändningen av producerad energi, fördelar nyttan med ett energilager mellan fler byggnader och får därmed kontroll på de anslutna byggnadernas effektuttag.

Exempel på färdig installation på en Bostadsrättsförening (BRF).

Har du frågor eller funderingar kring solceller till er BRF,  tveka inte att kontakta oss.