Solcellspark

Nyttja din mark för produktion av solel

Investera i en solcellspark

Solcellsparker omvandlar solenergin till förnybar el i större skala på marknivå. De spelar en viktig roll i att minska vårt beroende av fossila bränslen och bidrar till en hållbar energiförsörjning.

Solcellsparker kan anpassas både i storlek och väderstreck. De är därför optimala att placera på markytor som inte nyttjas.

Solpaneler i en solpark
Solpaneler i solcellspark

Nyttja din mark till elproduktion

Har du oanvänd mark? Genom att nyttja den för produktion av solenergi deltar du i den gröna omställning med fossilfri elproduktion. Samtidigt gör du en långsiktigt klok investering, och får en trygg inkomstkälla.

Vill du veta mer om solcellsparker? Kontakta oss!

Vi på OTM har lång erfarenhet av solcellsanläggningar och vi har hjälpt många markägare att nyttja sin markyta optimalt genom att producera fossilfri solel.

Kontakta oss så hittar vi en passande lösning för dig och din mark.

Fredrik Karlsson
Projektutvecklare

Tel: 076-185 20 50
Epost: fredrik@otmenergi.se

Porträttbild OTM - Fredrik Karlsson

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så snart vi kan.