OTM Energi AB

Solceller till lantbruk

Långsiktigt och hållbart

Producera din egen energi

Att bygga ett solcellssystem på sin lantbruksfastighet är en investering för framtiden och kommande generationer. Att stärka sitt varumärke, bli mer självförsörjande, och sänka driftskostnaderna är några av de argument som talar för solceller på taket. Tillsammans bygger vi för framtiden. och miljön
MILJÖ, EKONOMI, HÅLLBARHET!

Att nyttja de resurser våran miljö erbjuder oss ser vi som en självklarhet. Ska vi hjälpas åt att bygga ett hållbart samhälle för kommande generationer så är solceller på taket ett litet kliv i rätt riktning. Samtidigt gör man en bra affär både för plånbok, varumärke och miljö.

Exempel på färdig installation på ett tak hos en lantbrukare.

Vårt erbjudande för lantbrukare

Konsultation

Vid intresse kommer vi gärna och informerar om hur solceller och energihantering kan vara till nytta för just eran verksamhet. I dessa tider med "covid19" härjandes i vårat land så arrangeras möten med fördel via digitala kanaler.

Projektering

Finns intresse av ett förslag på hur en anläggning till eran fastighet skulle se ut eller prestera. Då utför vi en undersökning av era takytor och elektriska förutsättningar. Därefter diskuterar vi vad era målsättningar med anläggningen är och kommer överens om en målsättning.

Installation

Vi utför nu en projektering utifrån förutsättningarna och plockar fram underlag och beräkningar. Utifrån priset utförs en kalkyl som uppskattar ekonomin i eran anläggning under de 30 åren som anläggningen beräknas leva. Andra berörda aktörer så som räddningstjänst och kommun får möjlighet att komma med åsikter.

Montage

Montaget av anläggningen utförs med våran egen utbildade personal. Montage av solceller är ett starkströmsarbete och måste därför utföras av ett elinstallationsföretag. Vi har den rätta kompetensen för dessa montage. Med auktorisation och lång erfarenhet har vi den kompletta lösningen för er.

Driftsättning

När anläggningen är på plats på taket så ska den anslutas till eran elanläggning. Därefter skall anläggningen provas och driftsättas. Installationen skall dokumenteras och protokollföras innan den överlämnas. Även dessa moment utför vi givetvis med egen personal.

Support och serviceavtal

En solcellsanläggning som är i drift arbetar med höga spänningar och är utsatt för väder och vind. Dessa anläggningar ska regelbundet kontrolleras och underhållas. Vi hjälper gärna till att upprätta ett serviceavtal för att hålla eran anläggning i gott skick under dess livstid. Detta för att undvika onödiga driftstopp och onödiga olyckor. Vi informerar givetvis driftspersonal om vad den fortlöpande tillsynen bör omfattas av.

FUN FACTS

På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Tänk om vi kunde ta tillvara bara en tiotusendel av all den solenergi som når vår planet. Då skulle den energin med marginal täcka upp hela jordens årliga energiförbrukning.