Solceller för lantbruk och jordbruk

Sänk dina energikostnader och få betalt för överskottselen

Solpaneler och batterilager för lantbruk

När du installerar solceller på din lantbruksfastighet gör du ett långsiktigt och hållbart val, samtidigt som du gör en god investering både för plånboken och din verksamhet. Tillsammans kan vi bidra till ett hållbart samhälle för kommande generationer. 

Inom lantbruket finns ofta stora takytor med mycket goda förutsättningar för produktion av solel. Vi på OTM har hjälpt många lantbrukare att energieffektivisera sin verksamhet och bli mer självförsörjande tack vare solel.

OTM är medlem i branschföreningen Svensk Solenergi och vi är registrerade hos Elsäkerhetsverket. Vi utför alltid hela kedjan med egen personal – från planering och ansökningar till montage, installation och driftsättning av solcellsanläggningen. Ett lokalt och tryggt val för dig som lantbrukare.

Solceller i Småland

OTM är ett lokalt solcells- och byggföretag i Småland. Med kontor i Holsbybrunn utanför Vetlanda finns vi alltid nära dig och din verksamhet.

Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder, för att ni ska ha glädje av anläggningen under lång tid framöver.

Solceller för lantbruk - Så går det till

Konsultation

Vi kommer gärna ut och besöker din lantbruksfastighet. På plats informerar vi om hur solceller och batterilager kan vara till nytta för just din verksamhet.

Projektering

Vi intresse tar vi fram ett förslag på hur din anläggning skulle se ut och prestera. Vi undersöker takytor och elektriska förutsättningar och går igenom dina önskemål.

Installation

Vi tar fram underlag och beräkningar. Du får en kalkyl som uppskattar ekonomin i anläggningen under de 30 år som anläggningen beräknas leva. Berörda aktörer såsom räddningstjänst och kommun får möjlighet att komma med åsikter.

Montage

Montaget utförs alltid med vår egen, utbildade personal. Montage av solceller är ett starkströmsarbete och måste därför utföras av ett elinstallationsföretag. Vi har rätt kompetens och lång erfarenhet - en trygghet för dig.

Driftsättning

När anläggningen är på plats ska den anslutas till er elanläggning. Därefter skall anläggningen testas och driftsättas, och installationen skall dokumenteras och protokollföras innan den överlämnas. Även dessa moment utför vi givetvis med egen personal.

Support och serviceavtal

En solcellsanläggning arbetar med höga spänningar och är utsatt för väder och vind. Därför ska din anläggning regelbundet kontrolleras och underhållas. Vi erbjuder serviceavtal för att du ska få ut maximalt av din anläggning under dess livstid. Då undviker du också olyckor och onödiga driftstopp.

Solcellsanläggningar för lantbruk som vi installerat

Solceller på tak lantbruk

Lantbruk, Sävsjö

Vi levererade en helhetslösning med montering och driftsättning av anläggningen. Med en solcellsanläggning på 255st solpaneler kan anläggningen nu producera 77 300 kWh som dessutom ger en C02-besparing på 27 ton per år. 

Lantbruk_savsjo_IMG_1380_topp-1536x1152-2

Lantbruk, Sävsjö

Vi levererade en helhetslösning med montering och driftsättning av en solcellsanläggning som förser lantbruket med 53 550 kWh / år. De 150 solpaneler som sitter på fastigheten ger en C02-besparing på ca 18,75 ton per år.

Vad säger våra kunder?

Bild på lantbrukare som installerat solceller på sin ladugård

Vi strävar alltid efter att göra hållbara val i vår verksamhet, därför var en investering i solel ett självklart steg för oss. Att valet föll på OTM Energi och Bygg i Vetlanda berodde på att de har stor kompetens och sköter allt från första mötet till projektering och installation. De hittade lösningar som var anpassade för just våra behov, till och med där andra gick bet.”

– Mikael Petersson, lantbrukare

Kontakta OTM när det gäller solceller för lantbruk

Vi på OTM har lång erfarenhet av solcellsanläggningar och energilager. Vi är ditt trygga val innan, under och efter installationen.

Kontakta oss idag för rådgivning eller kostnadsfri offert.