Elbilsladdning

Elbilsladdning
Inom bilindustrin sker stora förändringar, de flesta bilmärken erbjuder elbilar och laddhybridbilar. Fordon som helt eller delvis drivs av el är en viktig pusselbit för att Sverige ska minska andelen fossila bränslen. Att skaffa ett elfordon eller en laddhybrid är i dagsläget mycket vanligt och kommer inom en överskådlig framtid bli en självklarhet. Behovet av EV-laddare kommer då också att finnas. Både på offentliga platser, företag och i det egna hemmet.

Det finns flera saker att ta hänsyn till om man vill kunna ladda sitt elfordon i hemmet. Det är möjligt att ladda sitt fordon i ett vanligt vägguttag men laddningen är långsam och det rekommenderas inte ur ett säkerhetsperspektiv då det finns risker med en okontrollerad laddning. För att kunna ladda snabbt och säkert bör man använda en anpassad laddbox.

Gäller grön teknik elbilsladdning?
Svaret på den frågan är JA! Man får skattereduktion på laddbox/laddstolpe.
• 50 %  för installation av laddningsprodukter till elfordon.

Vi på OTM erbjuder ett komplett sortiment av EV-laddfunktioner för alla typer av fastigheter och behov.

Har du fler frågor eller funderingar kring elbilsladdning så tveka inte att kontakta oss.