Solceller för företag

Företagslösningar inom solceller och batterilager

Solpaneler och batterilager för företag

Att installera solceller på sin företagsfastighet är inte bara en god miljöinvestering, det är också ett klokt affärsbeslut för företag som strävar efter att minska sina energikostnader och sitt koldioxidavtryck.

Tillsammans bygger vi för framtiden

OTM erbjuder företagslösningar inom solceller och batterilager. Med solceller kan ditt företag dra nytta av hållbar solenergi samtidigt som ni minskar era driftskostnader, höjer fastighetsvärdet och ökar ert energioberoende.

OTM är medlem i branschföreningen Svensk Solenergi och vi är registrerade hos Elsäkerhetsverket. Vi utför hela kedjan med egen personal – från planering och ansökningar till montage, installation och driftsättning av solcellsanläggningen. Ett lokalt och tryggt val för dig som företagare.

Kompletta företagslösningar

Vi erbjuder helhetslösningar inom solceller, batterilager och bygg. Oavsett hur din fastighet ser ut eller vilken typ av installation som lämpar sig för din verksamhet så har vi kompetensen.

Solceller i Småland

OTM är ett lokalt solcells- och byggföretag i Småland. Med kontor i Holsbybrunn utanför Vetlanda finns vi alltid nära dig och din verksamhet.

Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder, för att ni ska ha glädje av anläggningen under lång tid framöver.

Solceller på Vetlanda Gjuteris takyta.
Bild över solcellsanläggning

Flexibel finansiering

Vi erbjuder flexibla och trygga finansieringsalternativ för dig som företagare via Wasa Kredit.

En helhetsleverantör för företag

Konsultation

Vi besöker ert företag och informerar om hur solceller och energihantering kan vara till nytta för just er verksamhet. Vi går igenom er fastighets förutsättningar och era önskemål för att hitta en passande lösning för just ert företag.

Projektering

Vi tar fram ett förslag på hur en anläggning till er fastighet skulle se ut och prestera. Vi genomför en närmare undersökning av era takytor och elektriska förutsättningar. Därefter diskuterar vi er målsättning med anläggningen.

Installation

Vi utför projektering och tar fram underlag och beräkningar. Ni får en kalkyl som uppskattar ekonomin i er anläggning under de 30 år som anläggningen beräknas vara i drift. Berörda aktörer såsom räddningstjänst och kommun får möjlighet att uttala sig.

Montage

Montaget av anläggningen utförs med vår egen utbildade personal. Montage av solceller är ett starkströmsarbete och måste därför utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag. OTM är godkänt för dessa montage och vi säkerställer att våra montörer alltid har rätt kompetens.

Driftsättning

När anläggningen är på plats på taket så ska den anslutas till er elanläggning. Därefter provas anläggningen inför driftsättningen. Installationen skall dokumenteras och protokollföras innan den överlämnas. Även dessa moment utför vi givetvis med egen personal.

Support och serviceavtal

En solcellsanläggning i drift arbetar med höga spänningar och är utsatt för väder och vind. Dessa anläggningar ska regelbundet kontrolleras och underhållas. Vi erbjuder serviceavtal för att hålla er anläggning i gott skick under dess livstid. Detta för att undvika onödiga driftstopp och onödiga olyckor.

Några av de solcellsanläggningar vi installerat

solceller på företag - Olsbergs

Olsbergs, Eksjö

Till Olsbergs levererade vi en helhetslösning med montage och driftsättning av en solcellsanläggning bestående av 1580 st solpaneler. 

Vetlanda Gjuteri

Till Vetlanda Gjuteri levererade vi en helhetslösning med montage och driftsättning av en anläggning bestående av 369 solpaneler.

Vill du veta mer om solenergi för företag? Kontakta oss för rådgivning och kostnadsfri offert!

Porträttbild Johan Carlsson - OTM

Johan Carlsson
Försäljningschef

+46 76 177 20 50
johan@otmenergi.se

Porträttbild Pelle Säll - OTM

Pelle Säll
Försäljning

+46 70 767 21 38
pelle@otmenergi.se