Smart energidelning

Dela på solenergi och batteri mellan flera byggnader

Fördela solelen mellan dina fastigheter

Koppla ihop flera enheter i ett nätverk och fördela solelen från panelerna mellan flera byggnader. Fördelningen av solelen kan du sedan styra smart mellan fastigheterna.

Att dela på energin mellan olika byggnader är en energieffektiv lösning för exempelvis bostadsrättsföreningar. Har du olika väderstreck på taken kan alla byggnader få tillgång till solenergi från morgon till kväll, inte bara byggnaden med paneler i en viss riktning. Detta ger en betydligt högre egenkonsumtion av din solel. 

Har du dessutom behov av att lagra energi kan du dela på ett gemensamt batteri istället för att ha ett till varje byggnad. En enkel och kostnadseffektiv stordriftsfördel! Dessutom kommer batteriet fungera som lager när effekttoppar kapas, det blir alltså dubbel vinning!

Så fördelas solelen mellan byggnader

PowerShare är en teknik från svenska Ferroamp som delar el mellan byggnader. Ett PowerShare kopplar ihop de olika enheterna med egna elnätanslutningar i ett nätverk, vilket ger dig möjlighet att dela på solen och lagringskapaciteten i batterierna mellan flera byggnader. Fördelningen av el styrs sedan smart i likströmsnätet.

Läs mer om smart energidelning och dess fördelar på Ferroamps hemsida ->

Översikt över solceller på fastigheter i bostadsrättsföreningen Granen

Anlita en certifierad leverantör

Idag är prismodellerna från elbolagen många och det är mycket att hålla koll på. Vilka bidrag och effektnivåer påverkar dig och din anläggning?  

Vi på OTM har lång erfarenhet inom solenergi och bygg. Vi är certifierad Ferroamp-partner och har redan idag dimensionerat, installerat och driftsatt många anläggningar med smart energidelning.

Kontakta oss!

OTM hjälper dig med säker och kostnadseffektiv energidelning mellan dina fastigheter.

Kontakta oss idag för rådgivning och offert! 

Kontaktbild för solpanel och solcell