OTM Energi AB

Smart energidelning

Energidelning mellan fastigheter – komplext men ändå enkelt

Idag blir det mer och mer komplext med att ha koll på inte bara hur många kWh vi gör av med. Det handlar om att nya prismodeller kommer till som ger att nätavgiften blir mer rörlig, elbilsladdare påverkar våra uttag och troligtvis effektuttag och ny teknik kommer undan för undan. Att bara effektbegränsa kommer inte fungera, man måste ha smart styrning och kompetens i vad man ska titta på, inte bara hur mycket solel eller vilken huvudsäkring man ska ha, det räcker inte idag.
Att dela på energi mellan olika hus är inte bara möjligt utan också väldigt bra. Har vi olika väderstreck på taken kan alla hus få tillgång till solenergi på morgon, dag och kväll om vi har tak i dessa riktningar, inte bara det ena av fler hus med paneler i viss riktning. Detta ger en betydligt högre egenkonsumtion av sin solel. Har man dessutom behov av batteri, för att effektivt kapa effekttoppar där man betalar höga kostnader så kan man dela på ett batteri istället för att ha varsitt i varje hus, det blir helt enkelt stordriftsfördel. Dessutom kommer ju batteriet fungera för att tappa ur energi när vi kapar effekttoppar, alltså dubbel vinning.
Ni kan läsa mer om energidelning och dess fördelar på ferroamps hemsida.

Fler och fler nätbolag börjar att se över prismodell och går mer och mer mot att man betalar för effektuttag även på mindre abonnemang, det är alltså inte bara en fast abonnemangskostnad utan en rörlig del också. Eon kommer som referens att ha 91,20 per kW från 1/1 2022, för att kapa effekttopp från nätet behövs batteri, då vill man gärna kunna minimera antal batterier som idag är ganska dyra. Genom att kunna länka ihop fler abonnemang, om man har detta så kan man ha ett batteri istället för flera, liksom med solel.

Till detta kommer hur man ska dimensionera både kablage, växelriktarenheter, ev batteri och vilka både bidrag och effektnivåer som kan förändra kostnadsnivån på sina abonnemang. Det är med andra ord en hel del att ha koll på.

OTM-Energi har erfarenhet av många ”vanliga” solelinstallationer, installationer med batterier, laddstolpar och har även dimensionerat, installerat och driftsatt ett antal fastigheter med energidelning. Nu har vi dessutom knutit till oss Torbjörn Wulf som tidigare kommer från ferroamp var teknik det uteslutande handlar om när det gäller energidelning. Ni som sitter med fastigheter med mer än ett abonnemang behöver tänka till och inte enbart ta billigaste solelinstallation, då har ni låst in er och det blir dyrt att komplettera för att få det smart.
Kontakta oss så hjälper vi er i att få det rätt från början.

Här har kan ni se lite olika delar för hur det faktiskt fungerar:

The EnergyHub-system Expo 2020 Dubai

Ferroamp PowerShare technology

Producera er egen energi

Att bygga ett solcellssystem på sin kommersiella byggnad är en investering för framtiden. Att stärka sitt varumärke, öka attraktiviteten och värdet på fastigheten, och sänka driftskostnaderna är några av de argument som talar för solceller på taket. Tillsammans bygger vi för framtiden.
PLANERING, UTFÖRANDE, UPPFÖLJNING!
Vi utför en grundlig undersökning av förutsättningarna och önskemålen från er. Därefter utformas ett förslag utifrån gällande regler och föreskrifter. Vi utför hela kedjan med egen personal. Från planering och ansökningar till montage, installation och driftsättning.