OTM Energi AB

Vanliga frågor om solceller

Supportformulär
För- och efternamn
Välj den typ av anläggning supportärendet gäller.
FAQ

En solpanel består av många små celler. Varje solcell är sammankopplad med de övriga solcellerna och det är då som man får fram en hel solpanel. Solcellerna fångar upp solens strålar och producerar ström i form av likström. Med hjälp av en växelriktare omvandlar man likströmmen till växelström som sedan kopplas till elcentralen inne i fastigheten.

– Ökar värdet på fastigheten.
– Miljövänligt och en ekonomisk hållbar lösning.
– Sälj din överskottsel, så inget går till spillo.
– Förnybar energi är den snabbaste växande marknaden i världen.
– En investering med mycket bra avkastning.
– Grön teknik: Den nya skattereduktionen för privatpersoner.

Skattereduktionen för grön teknik ges endast till privatpersoner. Du får som mest 50 000 kronor i avdrag per år/per person. Om du som privatperson kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka avdrag du gjort. Avdraget kommer att dras direkt på fakturan.

Avdraget gäller följande:
• 15 % för installation av solceller.
• 50 % för installation av lagring av egenproducerad elenergi. (Energilager)
• 50 % för installation av laddningsprodukter till elfordon. (Laddstolpe, laddare)

Ja, det får man. Skattereduktionen för elen som du säljer är 60 öre per kilowattimme och det får uppgå till högst 30 000 kilowattimmar. Den högsta skattereduktionen en person kan få är 18 000 kronor per år.

Svaret på den frågan är JA! Med växande miljöproblem och stigande energipriser är solenergi en miljövänlig och ekonomisk hållbar lösning. De senaste 20 åren har den totala mängden installerad effekt solceller ökat med 2500% i Sverige.

Har du fler frågor eller funderingar kring solceller så tveka inte att kontakta oss.