Support

Vanliga frågor

En solpanel består av många små celler. Varje solcell är sammankopplad med de övriga solcellerna och det är då som man får fram en hel solpanel. Solcellerna fångar upp solens strålar och producerar ström i form av likström. Med hjälp av en växelriktare omvandlar man likströmmen till växelström som sedan kopplas till elcentralen inne i fastigheten.

Solcellerna består av kisel, ett tunt halvledarmaterial, som fångar solens energi och omvandlar den till el. För att skydda solcellerna omsluts de i en panel av härdat glas och en ram i aluminium. I panelernas elektronik finns även en liten andel metaller som silver, koppar och bly.

När solljus träffar solpanelen så skapas en elektrisk spänning mellan fram- och baksidan. Spänningen konverteras till växelström av en växelriktare, så att du kan använda strömmen hemma, lagra den eller sälja den vidare.

– Ökar värdet på fastigheten.
– Miljövänligt och en ekonomisk hållbar lösning.
– Sälj din överskottsel, så inget går till spillo.
– Förnybar energi är den snabbaste växande marknaden i världen.
– En investering med mycket bra avkastning.
– Grön teknik: Den nya skattereduktionen för privatpersoner.

Skattereduktionen för grön teknik ges endast till privatpersoner. Du får som mest 50 000 kronor i avdrag per år/per person. Om du som privatperson kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka avdrag du gjort. Avdraget kommer att dras direkt på fakturan.

Avdraget gäller följande:
• 15 % för installation av solceller.
• 50 % för installation av lagring av egenproducerad elenergi. (Energilager)
• 50 % för installation av laddningsprodukter till elfordon. (Laddstolpe, laddare)

Ja, det får man. Skattereduktionen för elen som du säljer är 60 öre per kilowattimme och det får uppgå till högst 30 000 kilowattimmar. Den högsta skattereduktionen en person kan få är 18 000 kronor per år.

Svaret på den frågan är JA! Med växande miljöproblem och stigande energipriser är solenergi en miljövänlig och ekonomisk hållbar lösning. De senaste 20 åren har den totala mängden installerad effekt solceller ökat med 2500% i Sverige.

Det finns en mängd olika parametrar som påverkar vilken elproduktion som solcellerna levererar. Solens position i förhållande till panelerna, molnighet, temperatur, vind, skuggor och nedsmutsning är alla faktorer som påverkar vilken effekt som fås från panelerna.

Solcellernas märkeffekt specificeras normalt vid en solinstrålning på 1000 W/m2 och en paneltemperatur på 25°C. Det här motsvarar ungefär solinstrålningen en klar dag med blå himmel under sommarhalvåret. Även om paneltemperaturen ofta blir högre än 25°C under sommardagar.

Solens position i förhållande till solcellerna
Den högsta effekten får man från solcellerna när solljuset faller in vinkelrätt mot panelerna. För en södervänd solcellsanläggning med en taklutning på 35° inträffar detta mitt på dagen under Juni månad.
Det är solens position i förhållande till solcellerna som ger produktionskurvan en molnfri dag den karakteristiska klockformen.

Moln
Molnigheten påverkar solinstrålning i allra högsta grad. En klar dag med blå himmel fås högst solinstrålning. En dag med tjockt molntäcke fås en låg solinstrålning. Många dagar kan också ha varierande grad av dis och tunna slöjmoln som också påverkar solinstrålningen.

Temperatur
Solcellernas verkningsgrad är temperaturberoende. För vanliga kristallina kiselceller (som är de vanligaste på marknaden) så minskar verkningsgraden ca 0.35 – 0.40% per grad Celsius. Dvs om paneltemperaturen stiger 10°C så minskar effekten från panelerna 3.5 – 4%.

Observera att paneltemperatur normalt inte är detsamma som utomhustemperaturen. En solig dag värms panelerna upp av solen, en blåsig dag hjälper till att minska uppvärmningen.

Även om panelernas märkeffekt specificeras vid 25°C så kan den faktiska effekten en dag med 25°C utomhustemperatur vara betydligt lägre eftersom solcellerna värms upp av solen. En solig dag med svag vind kan solcellernas temperatur vara 20-25°C högre än utomhustemperaturen. Vilken ger 8-10% lägre effekt än märkeffekten.

Vind
Vinden påverkar solcellernas temperatur. En solig och blåsig dag kan alltså solcellerna leverera mer effekt än en solig dag med vindstilla även om yttertemperaturen är den samma. En blåsig dag kyls panelerna effektivare.

Skuggor
Skuggor minskar effekten från solcellerna eftersom mindre solljus träffar panelerna. Hur mycket effekten minskar beror på hur många paneler i en sträng som träffas och hur effektoptimeringen i systemet fungerar.

Nedsmutsning
Damm, pollen, löv, alger bidrar alla till att minska effekten från solcellerna. Normalt tvättas panelerna relativt bra av regn i svenskt klimat men kan i vissa fall behöva rengöras manuellt.

Åldring
Alla solceller åldras och tappar i effekt över tid. Normalt sker dock denna process väldigt långsamt. T ex så lämnar många tillverkare effektgarantier på 80-90% av ursprunglig effekt efter 25 år. Praktiska erfarenheter visar att denna process normalt är långsammare även om det kan variera beroende på lokala förutsättningar. Ett rimligt antagande kan vara att panelerna i medel tappar 0.5% per år.

Solcellernas effekt beror på flera parametrar såsom solens position i förhållande till solcellerna, utomhustemperatur, vind mm. För de flesta vanliga takmonterade anläggningar i Sverige brukar panelerna bara komma upp i sin märkeffekt under soliga dagar i maj när solen står högt, men det fortfarande är lite svalt ute. Varma sommardagar, regniga dagar eller tidig vår, sen höst när solen står lågt så blir effekten lägre.

Det här kan inträffa under dagar med blå himmel och växlande molnighet. Solcellerna träffas då dels av direktstrålningen från solen men samtidigt också av reflekterat ljus från vita molnkanter nära solen. Innan och efter solen går i moln kan effekten öka upp till ca 120% av nominell maxeffekt. Det här ger ett väldigt karakteristiskt utseende hos produktionskurvan där den kan gå upp kraftigt innan solen går i moln.

När anläggningen är klar, driftsatt och uppkopplad till internet får du som ägare ett mail från isolarcloud där du får skapa ett konto som är länkat till anläggningen.

För att se import och export behövs en mätare i mätarskåpet (smartmätare) som mäter vad som köps och säljs. Kontrollera er offert för att se om det ingick i köpet. Om inte går det att komplettera med i efterhand.

 1. Börja med att kontrollera om du har internet på övrig utrustning i hemmet. Har du inte det får du börja med att felsöka på ditt modem och router för att få internetanslutning igen.

 2. Har du bytt router eller ändrat ditt wifi lösenord? Då behöver uppkopplingen konfigureras på nytt. Det gör du enkelt i din app.
  Se manual för Sungrow Wifi ->

 3. Kontrollera hur stark mottagning du har vid växelriktaren. Är mottagningen dålig kan uppkopplingen komma och gå. Då går det att komplettera med en wifi förstärkare för att få bättre mottaging.

 4. I vissa fall behöver uppkopplingen konfigureras på nytt med hjälp av appen. Följ stegen i manualen.
  Se manual för Sungrow Wifi ->
 1. Börja med att bryta växelströmmen genom att slå ifrån brytaren säkerhetsbrytare solcellsanläggning.

 2. Bryt sedan DC-brytaren som sitter antingen på undersidan eller på vänstersidan av växelriktaren.

 3. Vänta 10 minuter.

 4. För att starta gör du i samma ordning. Först AC sedan DC brytaren.

Kontrollera gärna följande innan ni kontaktar oss:

 1. Har du uppkoppling på andra enheter i nätverket? Saknas uppkoppling även på din andra enheter så behöver kablaget och/eller er router/switch felsökas innan vidare felsökning av EnergyHub behöver ske.
 2. Dra ut nätverkskabeln från EnergyHub och anslut den till annan enhet, t ex en bärbar dator. Får du uppkoppling?
 3. Testa att starta om din EnergyHub genom att bryta strömmen till den, alternativt genom att trycka på reset knappen som sitter på undersidan av hubben.

Ladda ner manualen som pdf ->

Supportformulär
För- och efternamn
Välj den typ av anläggning supportärendet gäller.

Du kan också kontakta oss direkt.

Porträttbild Viktor Johansson

Viktor Johansson
+46 73 511 20 50
viktor@otmenergi.se