OTM Energi AB

Region Kalmar län tecknar partneringavtal med OTM för solkraftsanläggningar

Bild över solcellsanläggning

OTM Eko Energi kommer genom tecknat partneringavtal gå in som totalentreprenör för Region Kalmar läns utbyggnad av solkraftsanläggningar.

Ett avtal har tecknats mellan OTM Eko Energi och Region Kalmar län. Detta efter att Region Kalmar län under hösten upphandlat ett partneringavtal för utbyggnad av solkraftsanläggningar inom regionens ägda fastigheter i länet. Entreprenaden inkluderar projektering, byggnation, installation och driftsättning av solkraftsanläggningar på byggnader och parkeringsytor ägda av Region Kalmar län. Anläggningarna ska ha en total installerad effekt på ca 1500 kW.

”Genom avtalet fortsätter Region Kalmar län sin plan för energieffektivisering av energianvändningen inom organisationen. Målet är att minska den egna elenergiförbrukning på ett sätt som stödjer utfasningen av fossil elproduktion, och samtidigt sänker kostnader för inköp av energi”, säger Stefan Westblom, projektledare och energistrateg inom Regionfastigheter på Region Kalmar län.

Partneringavtalet bygger på en öppen samverkansform, och innebär att byggherren tillsammans med entreprenören och andra nyckelaktörer gemensamt löser åtagandet. Projekteringen påbörjas under december 2023.

“Vi är väldigt glada och stolta över att vara med och utveckla energieffektiva lösningar för Region Kalmar. Utbyggnaden av solkraftsanläggningar är en viktig del i Regionens arbete för ökad energieffektivisering, och vi ser fram emot att få bidra med vår kompetens och erfarenhet. Det känns inspirerande att genom partneringavtalet i nära samarbete med Regionen utveckla effektiva och anpassade lösningar för deras fastigheter och parkeringsytor”, säger Oskar Thompsson, projekteringsansvarig på OTM Eko Energi.